• Bildiri Özetleri Gönderimi için Son Tarih : 15 EYLÜL 2019
  • Kongre Katılım Ücretlerinin Son Ödenme Tarihi : 17 EYLÜL 2019
  • Bilimsel Programın İlan Edilmesi : 25 EYLÜL 2019
  • Kongre Tarihi : 10-12 EKİM 2019