ПОЧЕСЕН ОДБОР

 • Проф. д-р Рефик Туран (Претседател на Институт за турска историја)
 • Проф. д-р Мехмет Дурсун Ердем (Ректор на Меѓународен балкански Универзитет)

КООРДИНАТОРИ НА СИМПОЗИУМОТ

 • Проф. д-р Јуџел Озтурк (Универзитет Сакарија, Р. Турција)
 • Проф. д-р Нури Кавак (Универзитет Османгази Ескишехир, Р. Турција)
 • Вон. Проф. д-р Шенер Билали ( Меѓународен балкански универзитет, Р. Северна Македонија)

 

ОРГАНИЗАЦИСКИ ОДБОР

 • Проф. д-р Азми Озџан (Универзитет 29 мај Истанбул, Р. Турција)
 • Проф. д-р Бехчет Ќемал Јешилбурса (Универзитет Улудаг, Р. Турција)
 • Проф. д-р Ибрахим Теллиоглу ( Универзитет 19 Мај, Р. Турција)
 • Проф. д-р Мустафа Озтурк (Универзитет Демокраси Измир, Р. Турција)
 • Проф. д-р Орхан Килич (Универзитет Фират, Р. Турција)
 • Проф. д-р Мехмет Инбаши (Универзитет Ерџијес, Р. Турција)
 • Проф. д-р Ајше Устун (Универзитет Сакарја, Р. Турција)
 • Проф. д-р Кадрије Дидем Атиш (Универзитет Сакарја, Р. Турција)
 • Проф. д-р Ферхат Туранли (Национална академија Универзитет Мохила, Киев, Украина)
 • Вон. Проф. д-р Кире Шарламанов (Меѓународен балкански Универзитет, Р. Северна Македонија)
 • Доц. д-р Алпер Башер (Универзитет Афјон Коџатепе, Р. Турција)
 • Доц. д-р Серкан Јазиџи (Универзитет Сакарја, Р. Турција)
 • Доц. д-р Мевлудин Ибиш (Меѓународен балкански Универзитет, Р. Северна Македонија)
 • Доц. д-р Есра Озсуер (Универзитет Истанбул, Р. Турција)
 • Доц. д-р Мурат Озтурк (Универзитет Инону, Р. Турција)
 • Доц. д-р Џихан Јемишчи (Универитет Билеџик Шејх Едебали, Р. Турција)
 • Доц. д-р Туфан Туран (Универзитет Сакарја, Р. Турција)
 •  
 • НАУЧЕН ОДБОР
 • Проф. д-р Ахмет Картал (Универзитет Османгази Ескишехир, Р. Турција)
 • Проф. д-р Ахмет Шимшек (Универзитет Истанбул, Р. Турција)
 • Проф. д-р Алааттин Јалчинкаја (Технички Универзитет Карадениз, Р. Турција)
 • Проф. д-р Ајше Кајапинар (Универзитетот Намик Кемал, Р, Турција)
 • Проф. д-р Ајше Устун (Универзитет Сакарја, Р. Турција)
 • Проф. д-р Азми Озџан (Универзитет Сакарја, Р. Турција)
 • Проф. д-р Бехчет Кемал Јешилбурса (Универзитет Улудаг, Р. Турција)
 • Проф. д-р Емине Ердоган Озунлу (Универзитет Гази, Р. Турција)
 • Проф. д-р Енис Шахин (Универзитет Сакарја, Р. Турција)
 • Проф. д-р Ерхан Афјонџу (Универзитет Национална одбрана, Р. Турција)
 • Проф. д-р Ферхат Туранли (Национална академија Универзитет Мохила, Киев, Украина)
 • Проф. д-р Феридун М. Емеџен (Универзитет 29 мај, Р. Турција)
 • Проф. д-р Феррух Агџа (Универзитет Османгази Ескишехир, Р. Турција)
 • Проф. д-р Геза Давид (Универзитетот Елте, Унгарија)
 • Проф. д-р Хакан Киримли (Универзитет Билкент, Р. Турција)
 • Проф. д-р Халук Селви (Универзитет Сакарја, Р. Турција)
 • Проф. д-р Харун Гунгор (Универзитет Ерџијес, Р. Турција)
 • Проф. д-р Ибрахим Теллиоглу (Универзитет19 Мај, Р. Турција)
 • Проф. д-р Ибрахим Шахин (Универзитет Османгази Ескишехир, Р. Турција)
 • Проф. д-р Идрис Бостан (Универзитет Истанбул, Р. Турција)
 • Проф. д-р Илхан Шахин (Универзитет Истанбул Ајдин, Р. Турција)
 • Проф. д-р Илјас Кемалоглу (Универзитет за ликовни уметности Мимар Синан, Р. Турција)
 • Проф. д-р Ирина Пономарјова (Државен медицински универзитет Донетски, Украина)
 • Проф. д-р Иван Патријлак (Државен универзитет Киев Тарас Шевченкко, Украина)
 • Проф. д-р Иваникс Марија (Оддел за Алтајски студии Универзитет од Сегед, Унгарија)
 • Проф. д-р Кадрије Дидем Атиш (Универзитет Сакарја, Р. Турција)
 • Проф. д-р Левент Кајапинар (Факултет за јазик и историја – географија, Р. Турција)
 • Проф. д-р Махир Ајдин (Универзитет Истанбул, Р. Турција)
 • Проф. д-р Медине Сиври (Универзитет Ескишехир Османгази, Р. Турција)
 • Проф. д-р Мехмет Алпаргу (Универзитет Сакарја, Р. Турција)
 • Проф. д-р Месут Ершан (Универзитет Ескишехир Османгази, Р. Турција)
 • Проф. д-р Мехмет Инбаши (Универзитет Ерџијес, Р. Турција)
 • Проф. д-р Мехмет Оз (Универзитет Хаџеттепе, Р. Турција)
 • Проф. д-р Мирон Капрал ( Национална академија на науките, Институт за стари ракописи и истражување на извори, Украина)
 • Проф. д-р Муалла Ујду Јуџел (Универзитет Истанбул, Р. Турција)
 • Проф. д-р Мустафа Аргуншах (Универзитет Ерџијес, Р. Турција)
 • Проф. д-р Мустафа Еравџи (Универзитет Јилдирим Бејазит, Р. Турција)
 • Проф. д-р Мустафа Озтурк (Универзитет демократија Измир, Р. Турција)
 • Проф. д-р Неџдет Хајта (Универзитетот Гази, Р. Турција)
 • Проф. д-р Неџметтин Ајгун (Универзитет Аксарај, Р. Турција)
 • Проф. д-р Нури Кавак (Универзитет Османгази Ескишехир, Р. Турција)
 • Проф. д-р Нукхет Адијеке (Р. Турција)
 • Проф. д-р Олена Бачинска (Национален Универзитет Илија Мечников Одеса, Украина)
 • Проф. д-р Орхан Килич (Универзитетот Фират, Р. Турција)
 • Проф. д-р Осман Косе (Полициска академија, Р. Турција)
 • Проф. д-р Озер Ергенч (Универзитет Билкент, Р. Турција)
 • Проф. д-р Пал Фодор (Унгарска академија на науките – Институт за историја, Унгарија)
 • Проф. д-р Петер Голден (Универзитет Rutgers, САД)
 • Проф. д-р Росица Градева (Универзитет Софија, Бугарија)
 • Проф. д-р Ричард Бутервик – Павликовски (Институт за историја Тадеуш Мантеуфел, Полсла академија на науки, Варшава, Полска)
 • Проф. д-р Умит Екен (Универзитет Сакарја, Р. Турција)
 • Проф. д-р Тасин Гемил (Универзитет Cluj Babeş Bolyai, Романија)
 • Проф. д-р Вахдеттин Енгин (Универзитет Мармара, Р. Турција)
 • Проф. д-р Валентин И. Кефели (Carnegie Mellon University Pittsburg, САД)
 • Проф. д-р Васил Лучик (Национална академија Универзитет Мохила, Киев, Украина)
 • Проф. д-р Виктор Кирјуков (Националниот Универзитет Лугански Васил Стефаник, Украина)
 • Проф. д-р Влодимир Комар (Националниот Универзитет Pırıkarpatya Vasıl Stefanık, Украина)
 • Проф. д-р Јарослав Харасим (Националниот Универзитет Киев Тарас Шевченко, Украина)
 • Проф. д-р Јуриј Кочубеј (Институт за ориентални науки Ağatangel Крим, Национална академија на науки, Украина)  
 • Проф. д-р Јусуф Огузоглу (Универзитет Дузџе, Р. Турција)
 • Проф. д-р Јуџел Озтурк (Универзитет Сакарја, Р. Турција)
 • Проф. д-р Зеки Чевик (Универзитет Баликесир, Р. Турција)
 • Проф. д-р Зубејде Гунеш Јагџи (Универзитет Баликесир, Р. Турција
 • Вон. Проф. д-р Кире Шарламанов (Меѓународен балкански Универзитет, Р. Северна Македонија)
 • Вон. Проф. д-р Шенер Билали (Меѓународен балкански универзитет, Р. Северна Македонија)
 • Доц. д-р Адем Коч (Универзитетот Ескишехир Османгази, Р. Турција)
 • Доц. д-р Александер Василјев (Државен универзитет за општествени науки, Русија)
 • Доц. д-р Али Ертугрул (Универзитет Дузџе, Р. Турција)
 • Доц. д-р Алпер Башер (Универзитет Афјон Коџатепе, Р. Турција)
 • Доц. д-р Алтај Тајфун Озџан (Универзитет Думлупинар, Р. Турција)
 • Доц. д-р Бејтулла Демири (Меѓународен балкански Универзитет, Р. Северна Македонија)
 • Доц. д-р Елдар Сејдаметов (Универзитет за инженерство и педагогија Крим, Украина)
 • Доц. д-р Ферах Сеферова (Универзитет за инженерство и педагогија Крим, Украина)
 • Доц. д-р Галина Мискиниен (Универзитет Вилниус, Литванија)
 • Доц. д-р Гирај Сајнур Дерман (Универзитет Сакарја, Р. Турција)
 • Доц. д-р Хаџер Топакташ Устунер (Универзитет Истанбул, Р. Турција)
 • Доц. д-р Илнур Миргалиев (Центар за студии на златната орда и татарските ханства). М.А. Усманов Институт за историја С. Марџани Академија на науки на Република татаристан)
 • Доц. д-р Кристоф Борода (Институт за историја, Оддел на историја за Среден век и помошни науки)
 • Доц. д-р Кутлук Каан Сумер (Институт за историја, Оддел на историја за Среден век и помошни науки)
 • Доц. д-р М. Билал Челик (Универзитет Сакарја, Р. Турција)
 • Доц. д-р Мустафа Сари (Универзитет Сакарја, Р. Турција)
 • Доц. д-р Серкан Аџар (Универзитет Еге, Р. Турција)
 • Доц. д-р Серкан Јазиџи (Универзитет Сакарја, Р. Турција)
 • Доц. Д-р Вјачеслав Станиславскиј (Национална академија на науките, Институт за историја на Украина, Украина)
 • Доц. д-р  Мевлудин Ибиш (Меѓународен балкански Универзитет, Р. Северна Македонија)
 • Доц. д-р Ахмет Устунер (Универзитет Истанбул, Р. Турција)
 • Доц. д-р Али Ахметбејоглу (Универзитет Истанбул, Р. Турција)
 • Доц. д-р Емине Атмаџа (Универзитет Акдениз, Р. Турција)
 • Доц. д-р Есра Озсуер (Универзитет Истанбул, Р. Турција)
 • Доц. д-р Ејуп Кул (Универзитет Реџеп Тајип Ердоган, Р. Турција)
 • Доц. д-р Халим Демирјурек (Универзитет Билеџик Шејх Едебали, Р. Турција)
 • Доц. д-р Милена Петкова – Енчева (Универзитет Софија, Бугарија)
 • Доц. д-р Мухаммет Шен (Универзитет Џелал Бајар, Р. Турција)
 • Доц. д-р Мурат Озтурк (Универзитет Инону, Р. Турција)
 • Доц. д-р Мустафа Ишик (Универзитет Мустафа Ќемал, Р. Турција)
 • Доц. д-р Музаффер Урекли (Универзитет Бејкент, Р. Турција)
 • Доц. д-р Нариман Абдулваапов (Универзитет за инженерство и педагогија Крим, Украина)
 • Доц. д-р Наталија Кроликовска (Универзитетот Вилниус, Литванија)
 • Доц. д-р Нури Адијеке (Универзитетот 9-ти Септември, Р. Турција)
 • Доц. д-р Пиотир Никејл (Јагелонски универзитет, Полска)
 • Доц. д-р Кристоф Борода Институт за историја, Оддел на историја за Среден век и помошни науки)
 • Д-р Лариса Притсак (Вонреден член на UVAN, New York – Киев)
 • Д-р Вера Константин (Универзитет Венедик, Италија)
 • Димитри В. Василев (Државен универзитет Астракхан)
 • Ќемал Гурулкан (Државен архив на Владата на Република Турција)

СЕКРЕТАРИЈАТ

 • Ерим Ватансевер (Универзитетот Османгази Ескишехир, Р. Турција)
 • Мехмет Ќерим (Универзитет Сакарја, Р. Турција)
 • Сема Акташ Сари (Универзитет Сакарја, Р. Турција)
 • Сејхан Муртезан Ибрахими (Меѓународен балкански Универзитет, Р. Северна Македонија)