CIEES 2019

Во склоп на PIEES (Платформата за меѓународни источноевропски студии), која секоја година организира CIEES (Kонгрес на меѓународни источноевропски студии ), објавува дека третиот по ред Конгрес на меѓународни источноевропски студии ќе се одржи во Меѓународниот балкански универзитет во Скопје, Северна Македонија во периодот од 10- 12 октомври 2019 година.

cıees 2019

ГЛАВНА ТЕМА НА КОНГРЕСОТ

Главната тема на конгресот CIEES 2019 е одредена со следниот наслов ‘Концепти, извори, методологии и уметности во студиите на источноевропските студии’

Концепти

Идентификување и евалуација на концептите од историјата на Источна Европа.

Извори

Идентификување, евалуација и компаративна анализа на изворите на источноевропската историја.

Методологија

Развивање на заеднички методологии и пристапи во пишувањето на источноевропската историја.

Уметност

Евалуација на уметничките творби поврзани со источноевропската историја и уметничкото творештво.

Cıees 2019

ВАЖНИ ДАТУМИ

Последен рок за праќање на апстрактите: 15 СЕПТЕМВРИ 2019
Последен рок за исплата на котизација: 17 СЕПТЕМВРИ 2019
Објавување на научната програма: 25 СЕШТЕМВРИ 2019
Датум на Конгресот: 10-11 ОКТОМВРИ 2019

Cıees 2019

Спонзори