Platform of International Eastern European Studies (PIEES) planlamış olduğu farklı alanlardaki bilimsel faaliyetleri günümüze değin başarılı bir şekilde getirmiştir. Nitekim adı geçen faaliyet alanlarından birisi ise yılda en az bir kez bilimsel konulu uluslararası kongre düzenlemek idi. Yapılan ve yapılacak kongrelerin her biri tarihi perspektif içinde ve Doğu Avrupa ile sınırlı kalmak şartıyla, belirli ana temalar şeklinde olması temel bir prensip olarak kabul edilmişti.  Bu bağlamda  Congress of International Eastern European Studies (CIEES) adı altında platformun kuruluş ilkeleri çerçevesinde düzenlenen kongrelerin ilki 2017 tarihinde Ukrayna’nın Kamaniçe şehrinde icra edilmiştir. Bu kongrenin teması “Orta ve Doğu Avrupa Tarihinin Sorunları” idi. 2018 yılında ise Ukrayna’nın başkenti Kiev’de düzenlenmiş olup, CIEES 2018’in ana teması “Doğu Avrupa Araştırmalarında Kavramlar, Kaynaklar ve Metodoloji” olarak belirlenmiştir. 2019 yılına geldiğimizde “Doğu Avrupa Araştırmalarında Kavramlar, Kaynaklar, Metodoloji ve Sanat” olarak ana çerçevesi çizilen CIEES 2019 Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp’de gerçekleştirilmiştir.

2020 yılına geldiğimizde ise tüm dünyayı olumsuz etkileyen Covid-19 salgını, bilimsel çalışmaların yüz yüze uygulanmasını engellediğinden ötürü ana teması “Ortodoks Kiliseleri Tarihi” olarak belirlenen CIEES 2020, online ortamda uzaktan katılımla icra edilmiştir. Salgının etkilerini hala hissettiğimiz 2021 yılında ise bilimsel çalışmalarına ara vermeden devam eden PIEES ekibi, CIEES 2021’i Ege Üniversitesi, Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü işbirliği ile İzmir’de düzenlemeyi planlamaktadır.  CIEES 2021’in ana teması “Doğu Avrupa:  Kültürel Sınırlar ve Tarih” olarak belirlenmiştir.  

Platform, aşağıda çerçevesini sunduğumuz konularda etkinliğe katkıda bulunmak isteyen araştırmacıların katılımlarını beklemektedir.

CIEES 2021’in Genel Çerçevesi:

KONGRENİN KONU BAŞLIKLARI

 Doğu Avrupa:  Kültürel Sınırlar ve Tarih

  1. Coğrafî Sınırlar
  2. Etnik/Kültürel Sınırlar
  3. Dinî Sınırlar
  4. İktisadî Sınırlar