Bildiri Özetleri Gönderimi için Son Tarih : 15 EYLÜL 2021
Bilimsel Programın İlan Edilmesi : 25 EYLÜL 2021
Kongre Tarihi : 8-10 EKİM 2021