Bilimsel İlan

PIEES, belirlenen amaçları doğrultusunda belli aralıklarda çalıştay, söyleşi, seminer, sempozyum ve kongre çalışmaları yapmakta, elde edilen bilimsel verileri yayınlamakta ve bilim aleminin hizmetine sunmaktadır. İlki Kamaniçe’de gerçekleştirilen kongrelerin ikincisi Kiev’de (CIEES 2018) Taras Şevçenko Üniversitesi iş birliği ile üçüncüsü ise Üsküp’te (CIEES 2019) Türk-Balkan Üniversitesi iş birliği ile gerçekleştirilmiştir. Covid-19 salgını nedeniyle “Doğu Avrupa Tarihinde Kilise’nin Rolü” temalı kongremiz ise çevrimiçi ortamda gerçekleştirilmiştir.  Beşinci kongre ise İzmir Demokrasi Üniversitesi iş birliği ile hibrit olarak gerçekleştirilmiştir. Periyodik ve süreklilik taşıyan bu kongrelerin altıncısı olan CIEES 2023’ün Sinop Üniversitesi ile iş birliği halinde 4-6 Mayıs tarihlerinde Sinop’ta gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

 

PIEES kongrelerinin her birinin çalışma konuları, tarihi perspektif içinde ve Doğu Avrupa ile sınırlı kalmak şartıyla, belirli ana temalar çerçevesinde belirlenmektedir. Bu bağlamda, CIEES 2023’ün ana teması, “Doğu Avrupa’da Kent ve Uygarlık” olarak belirlenmiştir.

 

Platform, bu ana tema temelinde aşağıda çerçevesini sunduğumuz konularda etkinliğe katkıda bulunmak isteyen araştırmacıların katılımlarını beklemektedir.  Yüz yüze   gerçekleştirilecek kongremizde, sunulacak tebliğlerin ana tema çerçevesinde olması beklenmektedir. Bu temanın dışında sunulması teklif edilen bildiriler   değerlendirmeye alınmayacaktır.

Bildiriler daha sonra konularına göre editörlü bilimsel kitap içinde yayınlanacaktır. Bu nedenle son teslim aşamasında kitap bölümü olacak şekilde gözden geçirilmesi ve tamamlanması zorunludur. Editöryal yayın aşamasında, bildiriler bilimsel hakem sürecinden geçirilecek ve yayına alınacaktır.

 

CIEES 2023’ÜN GENEL ÇERÇEVESİ ve KONU BAŞLIKLARI

 • Şehir
 • Mimari
 • Seyahatname
 • Hatırat
 • Teoloji
 • Nüfus
 • Göç
 • Yerleşme ve İskân
 • İsyanlar ve Eşkıyalık
 • İktisadi Faaliyetler (Ticaret, Hayvancılık, Madencilik, Tarım, vs.)
 • Para ve Ölçü Birimleri
 • Vergi
 • Sosyal Kurumlar
 • Eğitim Kurumları
 • İnançlar
 • Halk Kültürü
 • Kültürel Etkileşim
 • Sanat
 • Fikir Hareketleri
 • Esnaf Teşekkülleri