COORDINATORS of CONGRESS/KONGRE KOORDİNATÖRLERİ

Prof. Dr. Yücel Öztürk (Türkiye, Sakarya Üniversitesi)
Prof. Dr. Nuri Kavak (Türkiye, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi)
Prof. Dr. Mualla Uydu Yücel (Türkiye, İstanbul Üniversitesi)
Doç. Dr. Serkan Acar (Türkiye, Ege Üniversitesi)
Dr. Öğretim Üyesi Cihan Yemişçi (Türkiye, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi)

EXECUTIVE BOARD of CONGRESS/DÜZENLEME ve BİLİM KURULU

Prof. Dr. Azmi Özcan (Türkiye, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi)
Prof. Dr. Behçet Kemal Yeşilbursa (Türkiye, Uludağ Üniversitesi)
Prof. Dr. Ferhat Turanlı (Ukraine, National University of Kyiv-Mohyla Academy)
Prof. Dr. Geza David (Macaristan, Elte University)
Prof. Dr. Hakan Kırımlı (Türkiye, Bilkent Üniversitesi)
Prof. Dr. Mária Ivanics (Macaristan, Department of Altaic Studies University)
Prof. Dr. Ivan Patrylak (Ukraine, Taras Shevchenko National University Of Kyiv)
Prof. Dr. İbrahim Tellioğlu ( Türkiye, Ondokuz Mayıs Üniversitesi)
Prof. Dr. İlyas Kemaloğlu (Türkiye, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi)
Prof. Dr. Mustafa Öztürk (Türkiye, İzmir Demokrasi Üniversitesi)
Prof. Dr. Mehmet İnbaşı (Türkiye, Erciyes Üniversitesi)
Prof. Dr. Olena Bachynska (Ukraine, Odessa I.I. Mechnikov National University)
Prof. Dr. Orhan Kılıç (Türkiye, Fırat Üniversitesi)
Prof. Dr. Pál Fodor (Hungary, Hungarian Academy of Sciences, Research Centre for
the Humanities, Institute of History)
Prof. Dr. Peter Golden (USA, Rutgers University)
Prof. Dr. Viktor Kıryukov (Ukraine, Luganskiy Taras Shevchenko National University Of
Kyiv)
Prof. Dr. Volodımir Komar (Ukraine, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University)
Prof. Dr. Yaroslav Harasım (Ukrayna, L’viv İvan Franko Ulusal Üniversitesi)
Prof. Dr. Yaroslav Kalakura (Ukraine, Taras Shevchenko National University Of Kyiv)
Prof. Dr. Yuriy Koçubey (Ukraine, ‘National Academy of Sciences’ Agatangel Crimean Institute of Oriental Studies)
Doç. Dr. Alper Başer (Türkiye, Afyon Kocatepe Üniversitesi)
Doç. Dr. Esra Özsüer (Türkiye, İstanbul Üniversitesi)
Doç. Dr. Hacer Topaktaş Üstüner (Türkiye, İstanbul Üniversitesi)
Dr. Larysa Pritsak (Corresponding Member of UVAN, New York – Kyiv)
Doç. Dr. Murat Öztürk (Türkiye, İnönü Üniversitesi)
Doç. Dr. Serkan Yazıcı (Türkiye, Sakarya Üniversitesi)
Doç. Dr. Svitlana Kaiuk(Ukraine, Dınipro Oles Gonçar University)
Doç. Dr. Tufan Turan (Türkiye, Sakarya Üniversitesi)
Doç. Dr. V’yaçeslav Stanislavskiy Ukraine, ‘National Academy of Sciences’ Institute of
Ukraine History
Dr. Natalia Królikowska (Polonya, Varşova Üniversitesi Tarih Enstitüsü)

SECRETARY / SEKRETARYA

Sema Aktaş Sarı (Türkiye, Sakarya Üniversitesi)

Erim Vatansever (Türkiye, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi)