PIEES HAKKINDA

PIEES NEDİR?

PIEES, Platform of International Eastern European Studies’in kısa adıdır. Türkçe karşılığı ise Uluslararası Doğu Avrupa Araştırmaları Platformu’dur.  PIEES, temelde tüm Doğu Avrupa ülkelerinin sosyal bilimcilerini bünyesinde barındırmayı ve karşılıklı akademik işbirliğini hedeflemektedir. Platform tamamen akademik bir temel üzerine kurulmuştur. Başlangıçta Türkiye-Ukrayna-Polonya-Kırım menşeli akademisyenlerin ağırlıklı olarak platformda yer aldığı söylenebilir. İlerleyen süreçte, platformun kuruluş amacına uygun olarak bütün Doğu Avrupa ülkelerinin tarih, coğrafya, dil, edebiyat, felsefe, sosyoloji, kültür antropolojisi, teoloji ve sosyal bilimlerin diğer alanlarındaki akademisyenlerinin etkin katkısı ve katılımı beklenmektedir.

PIEES’İN LOGOSU ve ANLAMI

Her logonun, temsil ettiği kurumu yansıtan bir fikri arka planı vardır. PIEES’in logosu da kuruluş amaçlarına uygun bir fikir örgüsünün ürünüdür. Logonun ana fikri, dört tarafa uzanan hatlar üzerinde iki tarafı açık bir köprüyü temsil ediyor olmasıdır. Bu sebeple, köprü imgesinin Piees’in zihin, fikir ve akademik formatını en iyi temsil eden simge olduğu düşünüldü. Doğu Avrupa merkezli bir bilim platformu olan PIEES, kendisini Asya ve Avrupa’nın kavşak noktası ve iki kıta arasında fikir köprüsü olarak tanımlamaktadır. Doğu Avrupa’nın iki kıtayı birbirine bağlaması gibi, PIEES de iki kıtayı fikir ve bilim zemininde birbirine bağlamayı amaçlamaktadır. Logonun hâkim unsuru olan köprü, ülkeler arasında veya kişisel bağlamda bir bilim köprüsü olma düşüncesini ifade etmektedir.

PIEES’İN KURULUŞU VE KURUCULARI

PIEES, 1990’lı yıllardan beri yürütülen akademik çalışmalar, kongreler ve konferansların güçlü bir kurumsal yapıya kavuşturulması ihtiyacından doğmuştur. Şahsi bir girişim olmaktan uzak, kolektif enerji, amaç ve çabaların ürünüdür.  Platformun kuruluşu 16 Ekim 2017-17 Ekim 2017 tarihlerinde Ukrayna’da Kamianets-Podilsky Ivan Ohienko National Üniversitesi’nde düzenlenen “TheOttoman Empire, Ukraine and Crimea in Eastern European Geopolitics” isimli sempozyuma katılan Türk ve Ukrayn tarihçilerin ortak düşüncesiyle hayata geçirilmiştir.

Söz konusu sempozyuma Türkiye’den katılan Prof. Dr. Mustafa Öztürk, Prof. Dr. Azmi Özcan, Prof. Dr. Orhan Kılıç, Prof. Dr. Mehmet İnbaşı, Prof. Dr. Yücel Öztürk, Prof. Dr. Nuri Kavak, Doç. Dr. Hacer Topaktaş Üstüner, Doç. Dr. Serkan Acar ile Ukrayna tarafından belirtilen sempozyumu organize eden Prof. Dr. Ferhad Turanlı ve Viacheslav Stanislavsky PIEES’in kurucu kadrosudur.

PIEES’İN YAPISI VE KAPSAMI

PIEES, ilk kurulduğu andan itibaren çalışmalarını sosyal bilimlerin tamamına açık olarak belirlemiştir. Araştırma sahasını ise Doğu Avrupa ülkeleri ile sınırlamıştır. Türkiye, Ukrayna, Polonya, Kırım, Romanya, Bulgaristan, Sırbistan, Moldova, Yunanistan, Arnavutluk, Makedonya, Kosova, Hırvatistan, Sırbistan, Macaristan, Bosna-Hersek ve diğer Balkan veya Doğu Avrupa ülkelerine ait sosyal bilimci akademik camianın faaliyetlerini kapsamaktadır.

PIEES’in kurucuları ve öncelikle tespit edilen bilim ve danışma kurulları kahir ekseriyetle tarihçilerden oluşmuştur. Ancak bundan sonraki her aşamada diğer sosyal disiplinlerden akademisyenlere de açık bulunmaktadır. Bu bağlamda platformun kuruluş amaçları çerçevesinde gelişmesine katkı sağlayacağına kanaat getirilen akademisyenlere teklif sunulacaktır. PIEES’e katkı sağlayacağını düşünen bütün akademisyenler doğrudan platformun üyesi olmak için müracaatta bulunabilirler. Bu istikamette bir gelişme arzu edilmektedir.

PIEES’in faaliyet alanları; yılda en az bir kez yapılacak kongreler (CIEES), yılda iki kez çıkarılması düşünülen dergi (JIEES), ihtiyaç hissedilmesi ve uygun şartların oluşması halinde düzenlenecek konferanslar, paneller ve çalıştaylardır.

PIEES’İN AMAÇLARI

PIEES’in temel amacı, Balkan ülkeleri ve Doğu Avrupa menşeli sosyal bilimcilerinden meydana gelen bir kültür platformu oluşturmaktır.  Doğu Avrupa coğrafyasının tarih, kültür, medeniyet, coğrafya, nüfus, ekonomi ve diğer alanları hakkında çalışmalar yapmak ve ortak bir akademik paylaşım alanı oluşturmak hedeflenmektedir. Bu alanda uzmanlaşmış bilim insanlarını ve bilimsel kurum ve kuruluşları bir araya getirmek suretiyle yapılan çalışmaların değerlendirilmesi, geliştirilmesi ve yeni hedeflerin belirlenmesine önem verilmektedir.

Doğu Avrupa alanı ile sınırlanmış ancak tüm sosyal bilimlere açık kongreler düzenlemek ve yılda bir veya iki kez yayınlanacak akademik kalitesi ve özgünlüğü yüksek bir dergi çıkarmak platformumuzun en önemli aktiviteleri arasında olacaktır. Doğu Avrupa konulu fikirlerimizin uygulanmasında araç olarak kullanılabilecek bir diğer faaliyet türü isekonferanslar ve konusu ve katılımı dar kapsamlı paneller ve çalıştaylarolacaktır.

PIEES, kuruluş amacından sapmadan mümkün olabildiğince platformu geniş tutmak istemektedir. Sürekli dinamik tutulacak web sitesi aracılığı ile yeni üye kaydı için talep ve teklifleri değerlendirecektir.

PIEES’İN ÇALIŞMA YÖNTEMİ ve AKADEMİK YAKLAŞIMI

Günümüzde akademik teşvik sisteminden de kaynaklandığını düşündüğümüz karmaşık ve gayri bilimsel birtakım çalışmaların olduğu endişe ile takip edilmektedir. Platformun amacı asla maddi kazanç sağlamak değildir. Bu tür beklentisi olanların platformla ilişiği hemen kesilecektir. Akademik kimlik ve anlayıştan taviz verilmeyecektir. Sağduyulu gerçek bilim insanlarının tedirginlikle yaklaştığı bir platform görüntüsü çizilmeyecek ve bu konuda her türlü tedbir alınacaktır. Kurucular ve platformun diğer üyelerinin gönüllülük esasına göre çalışmalarının merkezine bilimselliği koyması beklenmektedir. Kongrelere iştirak ve dergide yayımlanacak makaleler ciddi bir akademik inceleme sürecinden sonra kabul edilecektir. Nicelikten çok nitelik esas alınacaktır. Maddi beklentilerin bilimsel kaygıların önüne geçmesi halinde, hedeflenen amaçlara ulaşılamayacağı kesindir. PIEES’in kurucuları, bu endişelerle ve hassasiyetlerle, her türlü faaliyetlerini gönüllülük ve fedakârlık esasına göre tamamen amatör çerçevede yürütmeye karar vermiştir.

Sempozyumlar ve diğer çalışmalarda maliyeti aşan hiçbir ücret talep edilmeyecektir.

PIEES, çalışma süreçlerinde katılımcılar ve üyelerinin her türlü eleştirilerine açık olup, bunları önemli bulmaktadır. Bu bağlamda yapılacak eleştiriler doğrultusunda kendisini geliştirmeyi ve yenilemeyi hedeflemektedir.