KONGRE HAKKINDA

PIEES’in faaliyet alanlarından birisi de yılda bir kez bilimsel bir kongre düzenlemektir. Bu kongre CIEES adı altında platformun kuruluş ilkeleri çerçevesinde icra edilecektir. Yapılacak kongrelerin her biri tarihi perspektif içinde ve Doğu Avrupa ile sınırlı kalmak şartıyla, belirli ana temalar şeklinde olacaktır.

Bu bağlamda, daha sonraki yapılacak çalışmalara da esas olmak maksadıyla,  2019 CIEES’in ana teması “Doğu Avrupa Araştırmalarında Kavramlar, Kaynaklar, Metodoloji ve Sanat” olarak belirlenmiştir. Üçüncüsü düzenlenecek olan kongrede sunulacak tebliğlerin bu ana tema çerçeve içinde olması beklenmektedir. Bu temanın dışında sunulması teklif edilen bildiriler maalesef değerlendirmeye alınmayacaktır.

Belirlenen konu başlıkları çerçevesinde Doğu Avrupa araştırmacısı bütün sosyal bilimcilerin 2019 CIEES’e katılımını bekliyoruz.

KONU BAŞLIKLARI

Kavramlar

Temel Amaç: Doğu Avrupa tarihi ile ilgili kavramların tespiti ve değerlendirilmesi.

  • Tarih
  • Tarihi Coğrafya ile ilgili kavramlar
  • Tarih Felsefesi
  • İktisadi hayat ile ilgili kavramlar
  • Sosyal ve kültürel hayat ile ilgili kavramlar
  • Din ve dini hayat ile ilgili kavramlar
  • İdari Kavramlar, müesseseler ve kurumlar
  • Uluslararası İlişkiler
  • Sanat

Kaynaklar

Temel Amaç: Doğu Avrupa tarihi ile ilgili kaynakların tespiti, değerlendirilmesi ve karşılaştırılmalı analizlerinin yapılması

Her türlü Antik, Ortaçağ, Modern Çağ’a ait arkeolojik  eserler, kalıntılar; her döneme ait arşiv malzemesi,  kronikler, seyahatnameler, ruznameler, hatıralar, haritalar, çağdaş derlemeler, makaleler, gazeteler, dergilerin kaynak nitelikleri ele alınacaktır.

Kaynak araştırmaları ve tartışmalarında çağ kavramı yanında, coğrafya – devlet faktörlerine de yer verilecektir. Bu bağlamda, Antik devletler ve diller,  Grek, Latin, Arap, Fars, Türk, Ukrayna, Leh, Rus, Balkan ve Avrupa topluluklarına ait bütün kaynak nitelikle malzeme kaynak konsepti altında değerlendirmeye dâhildir.

Kaynak araştırmalarında kaynak dillerin tespit edilmesi hedeflenmektedir. Özellikle Orta Çağda Latince, Grekçe, Arapça ve Farsça, Ortaçağ sonrasında Türkçe, Ukranca, Lehçe, Rusça ve diğer dillerin Doğu Avrupa araştırmalarında hangi açılardan kaynak dili niteliğinde olduğu hususları değerlendirilecektir.

Metodoloji

Temel Amaç: Doğu Avrupa tarih yazımında ortak metodoloji ve yaklaşımların geliştirilmesi.

Kavram ve kaynakların Doğu Avrupa araştırmaları tarih yazımında  hangi metotlarla  ele alınabileceği  hususunda tebliğler beklenmektedir.

Sanat

Temel Amaç: Doğu Avrupa tarihi ile ilgili sanatsal üretimin değerlendirilmesi ve sanatsal üretimin ortaya konulması.

Doğu Avrupa tarihi kapsamında bildiri sunumu ve workshop çalışmalarının yapılması beklenmektedir.