JIEES Makale Yazım Kuralları

Makale biçimi

Makale uzunluğu en az 3.000 sözcük, en fazla 10.000 bin sözcük olmalıdır.

Yazı Karakteri

Makaleler A4 boyutundaMicrosoft Word programı kullanılarak, iki yana yaslı, Times New Roman karakterinde, 1, 15 satır aralıklı olarak ve kenara dayalı şekilde yazılmalıdır. Metin için 12 punto, dipnotlar için 10 punto kullanılmalıdır.

Başlık

Ana başlık 14 punto, bold karakter, alt başlıklar 12 punto, bold karakter kullanılarak sayfa ortalanarak yazılmalıdır.

Yazar Bilgileri

İlk sayfanın sonuna, eğer dipnot bulunuyorsa birinci dipnotun öncesine, yazarın ünvanı, kurumu ve e-mail bilgileri (*) işaretinin ardına dipnot şeklinde yazılmalıdır.

Özet

Makalelerde, metinden bağımsız olarak 200 kelimeyi aşmayacak şekilde özet yer almalıdır. Bu özetlerin altında en az 5, en fazla 8 anahtar kelime bulunmalıdır. Her kelimenin ilk harfi büyük olmalıdır.

Referanslar ve Kaynakça

Dipnotlar

Dipnotlar, ilgili sayfanın sonuna sıralı numaralar hâlinde eklenmelidir. Dipnotlar 10 punto

kullanılarak, 1 satır aralıklı olarak ve kenara yaslanmış şekilde yazılmalıdır.

Referanslar

Dipnotlar, 10 punto tek aralık yazılmalı ve hizalaması iki yana dayalı olmalıdır. Metin içindeki atıflar sayfa altına dipnot şeklinde 1’den başlayarak numaralandırılmalıdır. Bunun dışında metin içinde atıf yapılmamalıdır. Dipnotlarda kaynaklar verilirken, kitap ve dergi ismi italik olmalı, makale isimleri tırnak içerisinde düz olarak verilmelidir. Dipnotlarda, ilk geçtiği yerde kaynak künyesi tam olarak verilmeli, daha sonra yazar adı-soyadı, eser adı ve sayfa numarası yazılmalıdır. Bir yazarın birden fazla kitap ve makalesi kullanılıyorsa ikinci eserin ilk kullanımından sonra, yazarın adı-soyadı, sonra kitap veya makalenin tam adı ve sayfa numarası verilmelidir. Çok yazarlı kaynakların ilk geçtiği yerde yazarların tümü yazılmalı, daha sonrakilerde kısaltarak verilmelidir.

Örnekler:

Kitap:

  1. Kullanım:Halil İnalcık, Kırım Hanlığı Tarihi Üzerine Araştırmalar (1441 – 1700), Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul 2017, s. 150.
  2. Kullanım:İnalcık, Kırım Hanlığı Tarihi Üzerine Araştırmalar (1441 – 1700), s. 153.

Makale:

  1. Kullanım:Halil İnalcık, “Kırım Hanlığı Kadı Sicilleri Bulundu”, Belleten, C. LX, S. 227 (Nisan), Ankara 1996, s. 166.
  2. Kullanım:İnalcık,“Kırım Hanlığı Kadı Sicilleri Bulundu”, s. 168.

Çok Yazarlı Kitap: Halil İnalcık, Mevlüt Oğuz, Gazavat-ı Sultan Murad bin Mehemmed Han, TTK Yayınları, Ankara 1989. s.15

Çeviri Eserler:Halil İnalcık, Osmanlı İmparatorluğu-Klasik Çağ, 1300-1600, çev. Ruşen Sezer, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 2009, s. 250.

Kaynakça

Kaynakça makale sonuna yazar soyadına göre alfabetik sırayla ayrıca verilecektir.

Dergi Makaleleri İçin: İNALCIK, Halil, “Kırım Hanlığı Kadı Sicilleri Bulundu”, Belleten, C. LX, S. 227 (Nisan), Ankara 1996, s. 165-190.

Kitap İçin:İNALCIK, Halil, Kırım Hanlığı Tarihi Üzerine Araştırmalar (1441 – 1700), Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul 2017.

Birden Fazla Yazarlı Çalışmalar İçin:İNALCIK, Halil, Mevlüt OĞUZ, Gazavat-ı Sultan Murad bin Mehemmed Han, TTK Yayınları, Ankara 1989.

Çeviri Çalışmalar:İNALCIK, Halil, Osmanlı İmparatorluğu-Klasik Çağ, 1300-1600, çev. Ruşen Sezer, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 2009.