PIEES, belirtilen amaçları doğrultusunda belli aralıklarda çalıştay(workshop), seminer, sempozyum gibi çalışmalar yapmakta, elde edilen bilimsel verileri yayınlamakta ve bilim aleminin hizmetine sunmaktadır. İlki Kamaniçe’de gerçekleştirilen kongrelerin ikincisi  Kiev’de (CIEES 2018) Taras Şevçenko Üniveristesi işbirliği ile  üçüncücü ise Üsküp’te (CIEES 2019) Türk-Balkan Üniversitesi işbirliği ile gerçekleştirilmiştir. PIEES’in temel çalışma sahasından birisi de yılda iki kez akademik camianın hizmetine sunulan dergi faaliyetidir. Grubumuzun üç yıldan beri yayınlamakta olduğu Uluslararası Doğu Avrupa Çalışmaları Dergisi (JIEES), indekslerde taranan, saygın bir dergi olma yolundaki çabalarını sürdürmektedir. 

Periyodik ve süreklilik taşıyan bu faaliyetlerimiz yanında, Doğu Avrupa tarihi, kültürü ve jeopolitiği alanlarında uluslararası toplumun ilgisini çeken konular da PIEES’in çalışma alanları arasında yer almaktadır. Bu cümleden hareketle günümüzde içinde bulunduğumuz konjonktürde Doğu Avrupa tarihinin temel kurumları arasında yer alan Ortodoks Patrikhanesi ve kollarının Amerika, Avrupa, Rusya, Ukrayna ülkeleri arasında gerilimler yaratacak düzeyde önem kazanmış olması ve konunun tarihi süreç göz önüne alındığında Türkiye’ye dayanması,  platformumuzun bu alanda akademik bir faaliyet gerçekleştirmesi gerekliliğini ortaya koymuştur. 

Bu düşünce neticesinde platformumuz 17. 04. 2020 tarihinde gerçekleştirdiği çalıştayda “Doğu Avrupa Tarihinde Kilise’nin Rolü” bir e-kongre yapılmasına karar vermiştir. Belirtilen çalışma ile Doğu Kilisesi’nin tüm yönleriyle ele alınması hedeflenmektedir. Türkiye’de ilgili alanda bireysel yayınların dışında ortak çalışmaların bulunmaması da yapmayı düşündüğümüz etkinliğin önemini arttırmaktadır.

Platform, aşağıda çerçevesini sunduğumuz konularda etkinliğe katkıda bulunmak isteyen araştırmacıların katılımlarını beklemektedir.

 


CIEES 2020’NİN GENEL ÇERÇEVESİ

Doğu Kilisesi’nin Doğuşu ve Kuruluş Süreci

Doğu Kilisesi’nde İnanç ve Akide (Diğer mezhep ve kiliselerden ayrıldığı yönler)

Doğu Kilisesi’nin Ait olduğu Toplumun Tarih ve Kültüründeki Yeri

Doğu Kilisesi’nin  İç ve Dış Politika, Jeopolitik ve Stratejik Alana Etkisi ile Yansıması

Bizans Kilisesi ve Ekümenizm

 

ORTODOKS  KİLİSELER

İstanbul Rum Patrikhanesi

Bizans Kilisesi ve Ekümenizim

Ukrayna Ortodoks Kilisesi

Rus Patrikhanesi 

Bulgar Patrikhanesi

Sırp Patrikhanesi

Arnavutluk Ortodoks  Kilisesi

Rumen Ortodoks Kilisesi

Yunanistan Kilisesi

Polonya Ortodoks Kilisesi

Gürcü Ortodoks Kilisesi

Kıbrıs Ortodoks Kilisesi

Kudüs Patrikhanesi

Çek ve Slovak Ortodoks Kilisesi

İskenderiye Patrikhanesi

Antakya Patrikhanesi

 

MONOFİZİT KİLİSELER

Ermeni Apostolik  Kilisesi

Süryani  Kilisesi

Kopt Kilisesi

Etiyopya Kilisesi

Malankara Kilisesi

Eritre Kilisesi