Doğu Avrupa Araştırmaları Dergisi (JİEES Dergi) yılda iki sayı (Haziran ve Aralık aylarında) olarak yayımlanan uluslararası hakemli ve bilimsel bir elektronik dergidir. Yazım dili İngilizce’dir. Bilimsel araştırma ölçütlerine uygun olarak sosyal bilimler alanında yapılmış ve daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış makaleler, teknik notlar, kitap tanıtımları vb. çalışmalar yayımlanır.