1. Derginin dili İngilizcedir. Makalelerin her türlü sorumluluğu yazarlarına aittir.
  2. Yayınlanması istenen makalenin JIEES tarafından belirlenen yazım kuralları çerçevesinde yazılmış olması şarttır. Eserdeki imlâ ve bilgi hatalarını düzeltmek yazarın sorumluluğundadır.
  3. Yayınlanması için gönderilen makaleler JIEES Yayın Çalışma Komisyonu tarafından incelenmek üzere hakemlere gönderilir.
  4. JIEES Yayın Çalışma Komisyonu hakemlerden gelen raporları inceleyerek makalenin yayınlanıp yayınlanmayacağına karar verir.
  5. Hakemler tarafından düzeltme istenen makaleler yazarlarına geri gönderilir. İstenen sürede geri dönmeyen yazarların Yayın Çalışma Kuruluna ulaştırılmayan çalışmaları yayından düşürülür.
  6. JIEES Yayın Çalışma Kurulu tarafından yayınlanması onaylanan makaleler yayınlanmak üzere sıraya alınır.
  7. Yazar, JIEES Yayın Çalışma Kurulu tarafından kendisine tebliğ edilen (makale düzeltme süresi, yazım kuralları vs.) hususlarını zamanında yerine getirmek zorundadır.