KONGRE HAKKINDA

PIEES’in faaliyet alanlarından birisi de yılda 1 kez bilimsel bir kongre düzenlemektir. Bu kongre CIEES adı altında platformun kuruluş ilkeleri çerçevesinde icra edilecektir. Yapılacak kongrelerin her biri tarihi perspektif içinde ve Doğu Avrupa ile sınırlı kalmak şartıyla, belirli ana temalar şeklinde olacaktır.

Bu bağlamda, daha sonraki yapılacak çalışmalara da esas olmak maksadıyla,  2018 CIEES’in ana teması “Doğu Avrupa Araştırmalarında Kavramlar, Kaynaklar ve Metodoloji” olarak belirlenmiştir. İlk kongremizde,sunulacak tebliğlerin bu ana tema çerçeve içinde olması beklenmektedir. Bu temanın dışında sunulması teklif edilen bildiriler maalesef değerlendirmeye alınmayacaktır.

Belirlenen konu başlıkları çerçevesinde Doğu Avrupa araştırmacısı bütün sosyal bilimcilerin 2018 CIEES’e katılımını bekliyoruz.

KONU BAŞLIKLARI

Kavramlar   

  • Tarih
  • Tarihi Coğrafya ile ilgili kavramlar
  • Tarih Felsefesi
  • İktisadi hayat ile ilgili kavramlar
  • Sosyal ve kültürel hayat ile ilgili kavramlar
  • Din ve dini hayat ile ilgili kavramlar
  • İdari Kavramlar, müesseseler ve kurumlar
  • Uluslararası İlişkiler

Kaynaklar

Her türlü Antik, Ortaçağ, Modern Çağ’a ait arkeolojik  eserler, kalıntılar; her döneme ait arşiv malzemesi,  kronikler, seyahatnameler, ruznameler, hatıralar, haritalar, çağdaş derlemeler, makaleler, gazeteler, dergilerin kaynak nitelikleri ele alınacaktır.

Kaynak araştırmaları ve tartışmalarında çağ kavramı yanında, coğrafya – devlet faktörlerine de yer verilecektir. Bu bağlamda, Antik devletler ve diller,  Grek, Latin, Arap, Fars, Türk, Ukrayna, Leh, Rus, Balkan ve Avrupa topluluklarına ait bütün kaynak nitelikle malzeme kaynak konsepti altında değerlendirmeye dahildir.

Kaynak araştırmalarında kaynak dillerin tespit edilmesi hedeflenmektedir. Özellikle Orta Çağda Latince, Grekçe, Arapça ve Farsça, Ortaçağ sonrasında Türkçe, Ukranca, Lehçe, Rusça ve diğer dillerin Doğu Avrupa araştırmalarında hangi açılardan kaynak dili niteliğinde olduğu hususları değerlendirilecektir.

Metodoloji

Kavram ve kaynakların Doğu Avrupa araştırmaları tarih yazımında  hangi metotlarla  ele alınabileceği  hususunda tebliğler beklenmektedir.

Bunun dışında, dünyadaki değişik tarih yazım ekollerinin Doğu Avrupa araştırmalarında nasıl kullanılacağı ile ilgili fikir teatisi ortamı oluşturacak tebliğler beklenmektedir.