ÖZET

Özet yazım dili Türkçe ve İngilizcedir.

Başlık 14 punto koyu karakterde, küçük harflerle ve sayfa ortalanarak yazılmalıdır

Yazar adı-soyadı, makalenin başlığı altına sağa yaslı olarak yazılmalıdır.

Yazarın unvanı, bulunduğu kurum (varsa) ve e-mail bilgileri, adının yanındaki (*) işaretinin ardına sayfa altı dipnotu olarak yazılmalıdır. Birden fazla yazar varsa birinci yazar için bir, diğerleri için artan miktarda yıldız kullanılmalıdır.

Özet 150-300 kelime arasında, Times New Roman ve 12 punto olmalıdır.

Özetlerin altında en az 5, en fazla 8 anahtar kelime bulunmalıdır. Her kelimenin ilk harfi büyük olmalıdır.

Araştırmacılar için merak ettikleri sorular için link konulabilir.

BİLDİRİ METNİ

Metin yazım dili Türkçe ve İngilizcedir. Sunum aşamasında araştırmacı kendi tercih ettiği bir dili kullanabilir.

Makaleler A4 boyutunda Microsoft Word programı kullanılarak, iki yana yaslı, Times New Roman karakterinde, 1, 15 satır aralıklı olarak ve kenara dayalı şekilde yazılmalıdır.

Metin için 12 punto, dipnotlar için 10 punto kullanılmalıdır.  Metin hizalaması ise iki yana yaslı olarak ayarlanmalıdır.

Bildiri, Giriş, Alt Başlıklar ve Sonuç bölümlerinden oluşmalıdır.

Bildirilerde sayfa ve resim sınırlaması bulunmamaktadır.

REFERANSLAR VE KAYNAKÇA

Dipnotlar

Dipnotlar, ilgili sayfanın sonuna sıralı numaralar hâlinde eklenmelidir. Dipnotlar 10 punto kullanılarak, 1 satır aralıklı olarak ve kenara yaslanmış şekilde yazılmalıdır.

Referanslar

Dipnotlar, 10 punto tek aralık yazılmalı ve hizalaması iki yana dayalı olmalıdır. Metin içindeki atıflar sayfa altına dipnot şeklinde 1’den başlayarak numaralandırılmalıdır. Bunun dışında metin içinde atıf yapılmamalıdır. Dipnotlarda kaynaklar verilirken, kitap ve dergi ismi italik olmalı, makale isimleri tırnak içerisinde düz olarak verilmelidir. Dipnotlarda, ilk geçtiği yerde kaynak künyesi tam olarak verilmeli, daha sonra yazar adı-soyadı, eser adı ve sayfa numarası yazılmalıdır. Bir yazarın birden fazla kitap ve makalesi kullanılıyorsa ikinci eserin ilk kullanımından sonra, yazarın adı-soyadı, sonra kitap veya makalenin tam adı ve sayfa numarası verilmelidir. Çok yazarlı kaynakların ilk geçtiği yerde yazarların tümü yazılmalı, daha sonrakilerde kısaltarak verilmelidir.

Örnekler:

Kitap:

  1. Kullanım: Halil İnalcık, Kırım Hanlığı Tarihi Üzerine Araştırmalar (1441 – 1700), Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul 2017, s. 150.
  2. Kullanım:İnalcık, Kırım Hanlığı Tarihi Üzerine Araştırmalar (1441 – 1700), s. 153.

Makale:

  1. Kullanım: Halil İnalcık, “Kırım Hanlığı Kadı Sicilleri Bulundu”, Belleten, C. LX, S. 227 (Nisan), Ankara 1996, s. 166.
  2. Kullanım:İnalcık, “Kırım Hanlığı Kadı Sicilleri Bulundu”, s. 168.

Çok Yazarlı Kitap: Halil İnalcık, Mevlüt Oğuz, Gazavat-ı Sultan Murad bin Mehemmed Han, TTK Yayınları, Ankara 1989. s.15

Çeviri Eserler: Halil İnalcık, Osmanlı İmparatorluğu-Klasik Çağ, 1300-1600, çev. Ruşen Sezer, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 2009, s. 250.

Kaynakça

Makalede kullanılan kaynaklar “Kaynakça” başlığı altında 12 punto koyu olarak yer alacaktır.

Kaynakça makale sonuna yazar soyadına göre alfabetik sırayla ayrıca verilecektir.

Kaynakçada yer alan eserler, 12 punto olarak aşağıdaki örneklerde olduğu gibi gösterilecektir.

Dergi Makaleleri İçin: İNALCIK, Halil, “Kırım Hanlığı Kadı Sicilleri Bulundu”, Belleten, C. LX, S. 227 (Nisan), Ankara 1996, s. 165-190.

Kitap İçin: İNALCIK, Halil, Kırım Hanlığı Tarihi Üzerine Araştırmalar (1441 – 1700), Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul 2017.

Birden Fazla Yazarlı Çalışmalar İçin:İNALCIK, Halil, Mevlüt OĞUZ, Gazavat-ı Sultan Murad bin Mehemmed Han, TTK Yayınları, Ankara 1989.

Çeviri Çalışmalar: İNALCIK, Halil, Osmanlı İmparatorluğu-Klasik Çağ, 1300-1600, çev. Ruşen Sezer, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 2009.