• Bildiri özetleriniz, Kongre Bildiri Özetleri kitapçığında yayımlanacaktır.
  • Tam metin bildiriler hakem sürecinden geçtikten sonra Kongreye Sunulan Bildiriler Kitabı’nda yayımlanacaktır.