CIEES 2020’NİN ARDINDAN

CIEES 2020’NİN ARDINDAN

Uluslararası Doğu Avrupa Araştırmaları Platformu (PIEES) bünyesinde planlanan Dördüncü Uluslararası Doğu Avrupa Araştırmaları Kongresi (CIEES – 2020), 6-7 Haziran 2020 tarihleri arasında online ortamda gerçekleştirildi. Ağırlıklı olarak Türkiye’den ve Ukrayna’dan akademisyenlerin katıldığı kongrede, Arnavutluk, Gürcistan, Bosna-Hersek ve Sırbistan gibi Doğu Avrupa’nın pek çok ülkesinden tarihçi akademisyen yer aldı.
Zoom programı üzerinden online ortamda gerçekleştirilen CIEES-2020; Açılış Konuşması, Açılış Oturumu, Bildiri Sunumları ve Kapanış Oturumu olmak üzere 4 ana bölümden oluştu. Daha önceki yıllarda kongre kapanış kokteyli ve kongrenin düzenlediği ülkede düzenlenen kültür gezileri dünya genelinde gözlenen Covid-19 salgını dolayısıyla maalesef gerçekleştirilemedi.
PIEES’in her kongresinde olduğu gibi 2020 kongresi içinde platform üyelerinin katılımıyla yapılan kongre hazırlık çalıştayında CIEES 2020’nin teması “Ortodoks Kiliseleri Tarihi” olarak belirlenmişti. Sakarya Üniversitesi Tarih Bölümünden Prof. Dr. Yücel Öztürk’ün yaptığı açılış konuşmasının ardından başkanlığını İzmir Demokrasi Üniversitesi Tarih Bölümü’nden Prof. Dr. Mustafa Öztürk’ün yaptığı Açılış Oturumu’nda Geç Antikçağ Hıristıyanlığı, Roma iktidar mücadeleleri ve Rus Kilisesi konularına dair alanında uzman araştırmacılar tarafından bildiriler sunuldu.

BİLDİRİLER
Açılış oturumuyla birlikte toplamda 6 oturumdan oluşan kongre programı Cumartesi tam gün Pazar günü ise yarım gün olmak üzere iki aşamada cereyan etti. Oturumlara program kitapçıkları üzerinde verilen bağlantı linkleri dolayısıyla dışarıdan da dinleyici kabulü mümkün oldu. Toplamda 24 akademisyen, Ortodoks Kiliseleri Tarihi üzerine bilimsel tebliğlerini sundular. Oturum sonlarında gerçekleştirilen tartışmalarda Özellikle İstanbul-Fener Rum Patrikhanesine dair yorumlar ve farklı fikirler ilgi çekti. Ayasofya’nın ibadete açılması gibi gündeme dair konularda da araştırmacıların fikirlerini özgürce ifade edebildikleri bilimsel bir ortamın oluştuğu gözlemlendi. Ukrayna, Arnavutluk, Gürcistan, Bosna-Hersek, Sırbistan ve Türkiye’den bilim insanları, Ortodoks Kiliseleri konularındaki görüşlerini paylaşmak fırsatını buldular.