PIEES HAKKINDA

PIEES, Platform of International Eastern European Studies’in kısa adıdır. Türkçe karşılığı ise Uluslararası Doğu Avrupa Araştırmaları Platformu’dur. PIEES, temelde tüm Doğu Avrupa ülkelerinin sosyal bilimcilerini bünyesinde barındırmayı ve karşılıklı akademik işbirliğini hedeflemektedir. Platform tamamen akademik bir temel üzerine kurulmuştur. Başlangıçta Türkiye-Ukrayna-Polonya-Kırım menşeli akademisyenlerin ağırlıklı olarak platformda yer aldığı söylenebilir. İlerleyen süreçte, platformun kuruluş amacına uygun olarak bütün Doğu Avrupa ülkelerinin tarih, coğrafya, dil, edebiyat, felsefe, sosyoloji, kültür antropolojisi, teoloji ve sosyal bilimlerin diğer alanlarındaki akademisyenlerinin etkin katkısı ve katılımı beklenmektedir.

CIEES 2019

PIEES’in faaliyet alanlarından birisi de yılda 1 kez bilimsel bir kongre düzenlemektir. Bu kongre CIEES adı altında platformun kuruluş ilkeleri çerçevesinde icra edilecektir. Yapılacak kongrelerin her biri Doğu Avrupa ile sınırlı kalmak şartıyla, belirli ana temalar şeklinde olacaktır. Bu bağlamda, daha sonraki yapılacak çalışmalara da esas olmak maksadıyla, 2019 CIEES’in ana teması “Doğu Avrupa Araştırmalarında Kavramlar, Kaynaklar,Metodoloji ve Sanat” olarak belirlenmiştir. Kongremizde,sunulacak tebliğlerin bu ana tema çerçeve içinde olması beklenmektedir. Bu temanın dışında sunulması teklif edilen bildiriler maalesef değerlendirmeye alınmayacaktır. Belirlenen konu başlıkları çerçevesinde Doğu Avrupa araştırmacısı bütün sosyal bilimcilerin 2019 CIEES’e katılımını bekliyoruz.